پژوهش و فناوری در یک نگاه

 

 پژوهش و فناوری

 

در راستای تحقق اهداف و سیاست های راهبردی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی، اداره پژوهش و توسعه و فن آوری، با رسالت جهت دهی به پژوهشهای علمی – کاربردی، امر هماهنگی با مراکز پژوهشی و دانشگاهی کشور را در راستای تامین نیازهای بخش های گوناگون شرکت، به عهده دارد.

 
این اداره، همچون سایر اداره های پژوهش و توسعه و فن آوری در سطح وزارت نفت، در پی مصوبه مورخ 1378/04/28 شورای معاونین محترم وزارت نفت، فعالیت خود را آغاز نموده و جهت نهادینه نمودن و ارتقاء فرهنگ پژوهش و به ثمر رسانیدن پژوهش های علمی مرتبط با فعالیت های شرکت، زیر نظر مستقیم مدیر عامل محترم انجام وظیفه می نماید و ضمن عنایت به آخرین دستاوردهای علمی و فن آوری روز، توجه کامل به فعالیت های عملیاتی توسعه ای و جاری شرکت داشته، راهکارهای علمی و عملی مناسب به منظور رفع مسائل و مشکلات مبتلابه و توسعه فن آوری در این شرکت را جستجو و ارائه می نماید، به نحوی که با به کار بستن و اجرای نتایج پژوهش های مربوطه ، کاهش هزینه ها و افزایش درآمدها ، ارتقاء بهره وری و بهره برداری بهینه از امکانات حاصل شود.

اداره پژوهش و توسعه و فن آوری شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران ، در سال 1381 به طور رسمی و با هدف انجام فعالیت های پژوهشی و استفاده از توان علمی مراکز دانشگاهی و پژوهشی و نیل به اهداف شرکت، در راستای توسعه و فعالیت های مدیریت ها، واحدهای ستادی و مناطق کار خود را آغاز نمود. این فعالیت ها، عمدتا" در جهت توسعه فعالیت های تامین، انتقال ، نگهداشت و توزیع فرآورده های نفتی است، ضمن اینکه مسائل مبتلا به نیروی انسانی و اقتصادی و مواردی از این دست را نیز شامل می شود.

 

تماس با ما:

شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران (مرکزی ایرانشهر)
تهران- خیابان ایرانشهر- خیابان برادران شاداب- ساختمان شماره 1

صندوق پستی : 3955
کد پستی : 1583746911
شماره تلفن : 9-88320880-021
شماره نمابر: 88321060-021
مرکز پاسخگویی : 09627