هدف

اهداف

اهداف اداره پژوهش شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی:
  1. سیاستگزاری و ایجاد هماهنگی های لازم در فعالیت های پژوهشی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران.
  2. نهادینه نمودن و گسترش فعالیت های پژوهشی و ایجاد زمینه های رشد، خلاقیت و نوآوری در شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران، در جهت شناخت و بهینه سازی تامین، انتقال، نگهداشت و توزیع فرآورده های نفتی.
  3. هماهنگی با واحدهای اجرایی و عملیاتی شرکت، در جهت جستجو، انتخاب و تکامل راهکارهای کاربردی مناسب برای حل مسایل و مشکلات.
  4. شناخت و دستیابی به دانش فنی و انتخاب روش های جدید در جهت تامین، انتقال، نگهداشت و توزیع فرآورده های نفتی.
  5. پرورش استعدادهای پژوهشی در سطوح فردی و سازمانی و به کارگیری آنها.
map
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران می باشد.