هدف

اهداف

اهداف اداره پژوهش شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی:
  1. سیاستگزاری و ایجاد هماهنگی های لازم در فعالیت های پژوهشی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران.
  2. نهادینه نمودن و گسترش فعالیت های پژوهشی و ایجاد زمینه های رشد، خلاقیت و نوآوری در شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران، در جهت شناخت و بهینه سازی تامین، انتقال، نگهداشت و توزیع فرآورده های نفتی.
  3. هماهنگی با واحدهای اجرایی و عملیاتی شرکت، در جهت جستجو، انتخاب و تکامل راهکارهای کاربردی مناسب برای حل مسایل و مشکلات.
  4. شناخت و دستیابی به دانش فنی و انتخاب روش های جدید در جهت تامین، انتقال، نگهداشت و توزیع فرآورده های نفتی.
  5. پرورش استعدادهای پژوهشی در سطوح فردی و سازمانی و به کارگیری آنها.

 

تماس با ما:

شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران (مرکزی ایرانشهر)
تهران- خیابان ایرانشهر- خیابان برادران شاداب- ساختمان شماره 1

صندوق پستی : 3955
کد پستی : 1583746911
شماره تلفن : 9-88320880-021
شماره نمابر: 88321060-021
مرکز پاسخگویی : 09627