کمیته عملیات بازرگانی و زنجیره تامین

وظایف اعضای کمیته عملیات بازرگانی و زنجیره تامین

 

1. مطالعه و تعریف پژوه های پژوهشی در رابطه با سیاست های آتی شرکت از جمله برون سپاری و خصوصی سازی، ایجاد فضای رقابتی و ارائه راهکار برون رفت از انحصاری بودن محصول و ایجاد رقابت.

2. بررسی تطبیقی و الگوگیری از سایر کشورهای در سطح منطقه و جهان در ارتباط با ارتقاء زنجیره تامین فراورده های نفتی

3. بررسی و ارائه پژوه های تحقیقاتی در مورد ارزیابی و چگونگی مکانیزه نمودن کامل سیستم های عملیاتی و اجرایی شرکت ملی پخش به منظور کاهش دخالت نیروی انسانی و کاهش حوادث

4. مطالعه و تحقیق در مورد اتقاء بخش حاکمیت و نظارتی شرکت ملی پخش به خصوص نظارت بر عملکرد پیمانکاران با عنایت به تشدید برون سپاری.

5. فراهم نمودن زمینه تعامل و همکاری و افزایش فعالیتهای علمی تحقیقاتی در مدیریتها و ادارات مرتبط با حوزه فعالیت کمیته.

map
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران می باشد.