کمیته فنی و مهندسی

وظایف اعضای کمیته فنی و مهندسی

1. بررسی و پیش بینی پروژه های دانشجویی و پژوهشی در خصوص وضع موجود و همچنین بکارگیری دانش و فناوری های نوین در رابطه با موضوعات و طرح های پژوهشی در حوزه طراحی، احداث و توسعه انبارهای نفت و گازمایع، تاسیسات سوختگیری هواپیمایی، خطوط لوله انتقال فرآورده های نفتی( از اسکله تا انبار)، ساخت و تجهیز اسکله های فرآورده های نفتی، سازه های مخازن، رنگ آمیزی، سیستم های حفاظت کاتدیک و حفاظت الکترونیک، تاسیسات اطفاء حریق و ... .

2. انجام مطالعات و تحقیقات لازم جهت ایجاد بستر مناسب جهت رفع مشکلات و چالشهای موجود در بخش CNG کشور به دلیل نوپا بودن در سبد حمل و نقل کشور و ارائه راهکار علمی و عملی جهت تبدیل گاز طبیعی فشرده به سوخت پاک، ایمن و ارزان.

3. فراهم نمودن زمینه در دریافت مشکلات موجود در شرکت و مناطق تحت پوشش به منظور دستیابی به راهکارهای جدید پژوهشی و فراهم نمودن زمینه همکاری و ارتباط مشترک با مراکز دانشگاهی و پژوهشی داخل و خارج از کشور.

4. مطالعه و تعریف طرح های مورد نیاز جهت دستیابی به دانش های نوین (نانو، بیو و ...) و نیل به فناوری های پیشرفته بر اساس نظام نامه پژوهشی صنعت نفت.

5. نهادینه کردن فرهنگ HSE و دستیابی به استانداردهای بین المللی در زمینه HSE و اجرای آنها در کلیه فعالیتهای شرکت.

6. فراهم نمودن زمینه تعامل و همکاری و افزایش فعالیتهای علمی تحقیقاتی در مدیریتها و ادارات مرتبط با حوزه فعالیت کمیته.

 

 

map
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران می باشد.