کمیته برنامه ریزی و فناوری اطلاعات

وظایف اعضای کمیته برنامه ریزی و فناوری اطلاعات

 

1. تعریف پروژه های پژوهشی مناسب جهت الگوگیری از شرکتهای موفق در رابطه با تعریف چشم انداز، ماموریت، تنظیم اهداف، تدوین استراتژی کلان و تهیه فرایندهای اصلی شرکت با شناسایی و ارزیابی امکانات، توانمندیها، مقدورات و محدودیتهای شرکت.

2. انجام مطالعات لازم در رابطه با بهبود سیستمهای اتوماسیون، مکانیزاسیون سیستمهای مالی، اداری، عملیاتی و استفاده از فناوری اطلاعات پشتیبانی نرم افزاری و سخت افزاری سیستمهای رایانه ای شرکت.

3. توسعه نرم افزار و سخت افزارهای مناسب جهت ارتقاء و بهبود روشهای اجرایی به منظور تسریع در انجام خدمات فنی و حرفه ای مرتبط با سامانه هوشمند سوخت.

4. بررسی و ارزیابی پیشنهادات طرحهای پژوهشی و اصله از مدیریت های ستادی و مناطق شرکت ملی پخش در حوزه های مربوط به حوزه برنامه ریزی و فناوری اطلاعات.

5. فراهم نمودن زمینه تعامل و همکاری و افزایش فعالیتهای علمی تحقیقاتی در مدیریتها و ادارات مرتبط با حوزه فعالیت کمیته.

 

تماس با ما:

شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران (مرکزی ایرانشهر)
تهران- خیابان ایرانشهر- خیابان برادران شاداب- ساختمان شماره 1

صندوق پستی : 3955
کد پستی : 1583746911
شماره تلفن : 9-88320880-021
شماره نمابر: 88321060-021
مرکز پاسخگویی : 09627