عنوان

پروژه نخبه وظیفه : طراحی ، تحیل و شبیه سازی سیستم بازیافت بخارات بنزین به روش جذب سطحی - چگالش ( آقای سیاوش بیگی پرست)
 

فرمها

 
    
       جهت دریافت اطلاعات در خصوص نحوه انعقاد قرارداد پروژه های نخبه وظیفه ، با اداره پژوهش و فناوری تماس حاصل فرمایید. 

 

تماس با ما:

شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران (مرکزی ایرانشهر)
تهران- خیابان ایرانشهر- خیابان برادران شاداب- ساختمان شماره 1

صندوق پستی : 3955
کد پستی : 1583746911
شماره تلفن : 9-88320880-021
شماره نمابر: 88321060-021
مرکز پاسخگویی : 09627